fbpx

MATEMATİK

MATEMATİK

 Matematiği öğrenmek için önce ona olan korkumuzu yenmeli ve matematiği sevmeliyiz .

Davranış sorunlarının temelinde genellikle başarısızlık duygusu  yatar.Öncelikle  başarısız olmanın da normal bir durum olduğunu kabul etmeliyiz. Fakat bunu zamanında fark edip gereken önlemler alındığında herhangi bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Öğrencinin tek başına üstesinden gelemeyeceği  durumlarda, bir uzmana danışmak yarar sağlayacaktır. Seçilen öğretmen, öğretmenlik mesleğine tam olarak hakim olmalıdır.Çocuğun seviyesine uygun biriyle çalışılmalıdır. Mesela ilkokul 3. sınıfa giden ve matematik dersinde zorlanan bir öğrenci için üniversiteye hazırlık düzeyinde matematik özel dersi veren bir öğretmenle çalışmak, son derece mantıksızdır. Öğretmen öğrencinin seviyesine inmekte zorlanacağı gibi öğrencinin de gözünde matematik dersi karmaşık bir hal alacaktır Böyle bir destek eğitim , yarardan çok zarara sebebiyet verebilir. Aynı şekilde üniversitede okuyan öğrencilerden alınan derslerde  de sıkıntılar yaşanacaktır. Gelen kişi, bir öğretmen olmadığı için çocuğa nasıl yaklaşacağını tam olarak bilemeyecektir. Bu sebeple bire bir eğitim almak için öğretmen seçerken çok dikkatli olunması gerekir.Öğrencinin seviyesine uygun iyi bir öğretmen seçilmelidir. Her öğrencinin her derste aynı başarıyı göstermesi beklenemez.. Özel eğitimle, öğrencilerin eksik alanların giderilmesi ve geliştirilmesi  kesinlikle mümkündür. Bire bir derslere ilkokulda başlamak, çocuğun ileriki eğitim hayatına olumlu yansıyacaktır.

Matematiği anlamak demek hayatın içerisinde kullandığımız önemli araçların başında geldiğini anlamak,derse karşı ön yargılardan arınmak demektir. Eğitim çocuklarımızın okula başladığı andan itibaren önem verilmesi gereken en önemli konudur. Dolayısıyla bire bir matematik eğitimi almak demek çocuğunuzun eksiğini tamamladığı gibi hayatı anlamasını da sağlayacaktır. Özel ders lüks değil öğrencinin başarısı için ihtiyaçtır. Özel dersten gerekli başarıyı almak için öncelikle öğrenciyi tanımaya yönelik çalışmalar yapılmalır. Öğrencinin konuyu anlayamama nedenleri tespit edilmeli ve ona göre bir yol haritası çizilmelidir. Öğrencinin durumuna göre çizilen yol haritasına göre çalışma sistemi oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu çalışma sistemi bozulmamalı, derslere devam edilmelidir. Belli bir sistemi olmayan dersler, çok verimli olmayacaktır. Özellikle sınavdan önce alınan özel dersler; sadece bilgi yüklemesi olacak, az  zamanda konu yetiştirme sıkıntısı yaşanacak, bu da öğrencide gerginliğe yol açarak öğrencinin kaygı düzeyini yükseltecektir. Bu sebeple yapılan ders amacına ulaşamayacak ve belki de öğrencinin o derse karşı önyargılı  olmasına neden olacaktır. Başarı için en baştan sistemli bir özel ders programı hazırlanıp uygulanırsa hem öğrenci daha verimli çalışmış olacak, hem de daha anlamlı öğrenmeler gerçekleşecektir.