fbpx

TÜRKÇE

TÜRKÇE

 İlkokulda, öğrenciler temel okul kurallarını, okuma, yazma, dört işlem gibi temel becerileri kazanmakla birlikte okula karşı tutum da geliştirirler. İlkokulda çocuk; okula alışır, eğitimi sever bu nedenle çocuğun bu dönemdeki akademik başarısı da önemlidir. Çocuğun özgüveninin gelişebilmesi için ilkokul döneminin başarılı geçmesi gerekir. Örneğin, arkadaşlarından daha geç okumaya başlayan bir öğrenci; kendini daha geri planda kalmış hissedecek ve bunu fark edemeyen bir öğretmene sahipse de asla okula adapte olamayacaktır. Yeni eğitim sistemine göre 66 ayını dolduran çocuklar okula başlıyor.Fakat bu yaşlardaki çocuklar, duygusal gelişimlerini tamamlayamadıkları için daha hassas olabiliyor. Bu da derslerine yansıyabiliyor. Küçük bir başarısızlık yaşamaları durumunda, okula karşı daha olumsuz tutumlar geliştirebilir, küskünlükler yaşayıp okula gitmek istemeyebilirler. İlkokulda okuyan öğrenciler, çoğu zaman okul dersleriyle ilgili yardıma ihtiyaç duymaktadır.Fakat yeni sistem bu yardımı daha da gerekli hale getirmiştir. Genellikle bu yardımı anne, baba ya da varsa büyük kardeş, kuzen vb yapmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar, ailedeki büyüklerle yapılan çalışmaların yeterince amacına uygun ve verimli olmadığını ortaya çıkarmıştır. İlk olarak, yaşı küçük olan öğrenci, karşısındakine öğretmen modelini yakıştıramayacağı için onu ciddiye alıp dinlemeyecektir. İkinci olarak kendi yoğunlukları sebebiyle anne ya da baba her an çocuğunun eksikleriyle ilgilenemeyecektir. Zorlandığı derslerde rastgele biriyle çalışmaya çalışan yada hiç yardım alamayan öğrenci; hem okula, derslere ya da öğretmenine karşı olumsuz tutum geliştirecek hem de özgüvenini zamanla yitirecektir.

 düşünce gücünü kullanabilen,problemin çözüm aşamalarını ifade edebilen, problemi çözebilen, bulduğu sonuçları paylaşabilen, takım içerisinde yapabilen çocukların yetiştirilmesi gelecek adına gerçekten önemlidir. Bu sebepler ışığında Türkçe  eğitimi alırken “özel ders” seçeneği çocukların çok sağlam temellere sahip olmasını sağlayacaktır.

Türkçe dersi bazı öğrenciler açısından zor dersler arasında olabilir. Bir başka açıdan değerlendirmek gerekirse aslındaTürkçe dersi, etkinlikleri, deneyleri, gözlemleri acısından eğlenceli derstir. Türkçeden alınacak olan özel ders eğitimi ile çocuklarımız 5., 6., 7. 8. Sınıflarda  ve daha sonra lise derslerinde de kullanacakları bilgilerin temeli atmış olacaklardır.

Özel dersi sadece bilgi vermek olarak düşünmeyin, aynı zamanda öğrencilere, sayısal düşünce gücü, analiz gücü, ilişki ve iletişim gücü gibi yeteneklerde kazandırır.